logo-big-1
Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2021” za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej

przyznano:

dr hab. Annie Witkowskiej

za:

prezentację wyników pracy pt. „Czy dieta bogata w fitosterole zmniejsza szansę zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego?”,
autorstwa: A. Witkowska, A. Waśkiewicz, A. Cicha-Mikołajczyk, I. Mironczuk-Chodakowska, M. Zujko, W. DrygasNagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2021” i Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej,
którego pierwszym autorem jest osoba w wieku ≤35 lat

przyznano:

Adrianowi Stefańskiemu

za:

„Propozycje wartości referencyjnych NT-proBNP u kobiet i mężczyzn po 60tym roku życia”Gratulujemy!

VIII BIEG DLA SERCA!

Dziękujemy za udział
w VIII edycji Biegu dla Serca online!

run