logo-big-1

KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk
Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych,
Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM
Przewodnicząca Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr n. med. Daniel Śliż
Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr n. hab. med. Krzysztof Chlebus
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. hab. med. Marek Klocek
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM

Dr n. hab. med. Magdalena Kozela
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, IZP UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Aldona Kubica
Katedra Promocji Zdrowia, UMK

Dr n. med. Klaudia Pacia
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Dr n. med. Jerzy Piwoński
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Sarnecka
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii, UM w Lublinie

Dr Wiktoria Niegowska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Marcelina Barszczewska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Patryk Gryszkiewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Jakub Starownik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Julia Szydlik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

X BIEG DLA SERCA!

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym jubileuszowym X Porannym Biegu po Plantach Krakowskich, który wystartuje 18.11.2023 r. o godz. 7.00 rano na Krakowskich Plantach.

run